ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาที่จะขอย้ายสาขาวิชา

1. ให้อ่านหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ขั้นตอน และกำหนดการในการย้ายสาขาวิชาให้ครบถ้วน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายสาขาวิชา Download และยื่นคำร้องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 (ก่อน 15.00 น.) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5391 6547

ประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชา)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาจีนวิทยา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH