ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

ด่วนที่สุด!!!!

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ดำเนินการส่งเอกสารที่ยังไม่ครบเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น
ไปยัง E-mail:reg@mfu.ac.thมิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถใช้ ระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับปริญญาตรี

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH