แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา

นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน ขอให้ตรวจสอบตารางห้องสอบให้ชัดเจน ที่เมนู “ตารางเรียนนักศึกษา”
และเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด (Thai)

Student who has concurrent examination schedule
Please check the information at menu “Student Timetable”
and be caution in rule and regulation as below

More info Click Here (English)

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH